Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Tăng học phí, bao nhiêu trẻ em sẽ phải bỏ học ?

Tăng học phí, bao nhiêu trẻ em sẽ phải bỏ học ?

- Vũ Quang Việt — published 11/07/2007 19:02, cập nhật lần cuối 12/07/2007 15:21


Thử tính xem bao nhiêu trẻ em sẽ
bỏ học ở thành phố Hồ Chí Minh
nếu tăng học phí

 

Vũ Quang Việt

 

Trước đây tôi đã có tính thử xem là chi phí cho giáo dục ở Việt Nam là bao nhiêu so với GDP và so với các nước khác. Con số tôi tính đã công bố trên Diễn Đàn và VietnamNet. Bây giờ xin nhắc lại là tỷ lệ này lên tới 8,3% GDP. Nó thuộc loại cao nhất thế giới, vượt cả Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật và tỷ lệ trung bình của OECD (Coi bảng 1). Phần gia đình tự trả lên đến 40% chi phí giáo dục. Trong khi ở Mỹ 74% chi phí là do nhà nước trả. Và tôi cũng tính là nếu trừ đi các tốn phí hiện hành và chi phí đầu tư cho hạ tầng cơ sở giáo dục theo báo cáo chính thức của Bộ Giáo dục mà Tổng cục Thống kê dùng thì phần còn lại có thể trả lương gấp đôi cho giáo chức. Như vậy nếu những tính toán gián tiếp trên là đúng, thì quả là nền giáo dục của ta phí phạm, chi phí chui vào các lỗ hổng nào đó chưa kiểm soát được, và vì vậy tôi đề nghị chính phủ qua Tổng cục Thống kê nên làm một cuộc tổng điều tra để xem rõ thực hư và tìm các biện pháp giải quyết, trước khi nghĩ đến chuyện tăng học phí. Thậm chí có nhà lãnh đạo giáo dục còn nói chuyện “ tính thu đủ chi ”, làm như là nhà nước này không còn có trách nhiệm gì với lợi ích của nhân dân. 

Tôi đã hy vọng rằng bài viết trước đây và rất nhiều bài viết của những người tâm huyết về giáo dục sẽ thúc đẩy Bộ Giáo dục tìm hiểu thêm vấn đề, nhưng thật buồn là cho tới nay Bộ Giáo dục chỉ nhằm nhằm đưa ra các đề án tăng học phí mà không có chứng cớ cụ thể để đánh giá việc tăng này có ảnh hưởng đến xã hội như thế nào. 


Bảng 1. Số liệu so sánh chi phí giáo dục ở Việt Nam và các nước

 

Việt Nam Mỹ Pháp Nhật Hàn Quốc OECD

Chi phí cho giáo dục/GDP (%)

8,3 7,2 6,1 4,7 7,1 6,1

  Từ ngân sách

5,0 5,3 5,7 3,5 4,2 4,9

  Từ dân và các nguồn khác

3,3 1,9 0,4 1,2 2,9 1,2

 

           

Tỷ lệ chi phí cho giáo dục (%)

           

  Từ ngân sách

60 74 93 74 59 80

  Từ dân và các nguồn khác

40 26 7 26 41 20

Nguồn: Số liệu VN là cho năm 2005 do tác giả tính.
Số liệu các nước khác là cho năm 2002 từ OECD,Education at a Glance 2005.

 
Như vậy tôi lại phải thử tính toán gián tiếp để xem tuyên bố của ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng trên Lao Động chủ nhật ngày 6/7/2007 có cơ sở không, nhân việc ông cho rằng mức học phí ở TPHCM sẽ tăng. Ông Vọng nói rằng:

Còn tại TPHCM, năm 2006 thu nhập bình quân đầu người ở nội thành là 1 552 triệu đồng/ tháng. Như vậy, theo đề án điều chỉnh mức thu học phí mới thì với gia đình có 2 người đi làm thì học phí cho 1 người đi học THCS học 1 buổi/ ngày chiếm khoảng 2,9% thu nhập của gia đình, học 2 buổi/ ngày chiếm khoảng 5,15%; đối với THPT học phí 1 buổi/ ngày chiếm khoảng 4,5% thu nhập gia đình và học 2 buổi/ ngày chiếm 7,09%.”

 Vậy thì sự thật là gì? Tôi không thể tìm ra sự thật nếu như nhà nước không làm công việc điều tra để công bố cho dân chúng. Tuy nhiên tôi sẽ thử tiếp cận dưới tư cách của một người làm thống kê. 

Công bố về thu nhập cá nhân của cả nước và từng vùng của Tổng cục Thống kê mới nhất cũng đã khá muộn. Số liệu mới nhất chỉ có cho năm 2004. Để giải quyết vấn đề, tôi thử làm bài toán đơn giản như sau. Tôi sẽ tính đổ đồng là thu nhập đầu người tăng hàng năm 16,64% (tức là 8% do kinh tế phát triển hàng nằm và 8% là do tăng giá), một giả thiết khá nương tay. Coi bảng 2 để thấy thu nhập đầu người của dân chúng Việt Nam vào năm 2006. Dân chúng chia làm năm nhóm: nhóm 1 là nhóm 20% dân có thu nhập thấp nhất, và nhóm 5 là nhóm 20% dân có thu nhập cao nhất. Thí dụ ở Đông Nam Bộ (có TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu - Bà Rịa) nhóm 20% có thu nhập cao nhất bình quân kiếm được 2,7 triệu đồng một tháng (khoảng 167 USD) và nhóm thấp nhất chỉ kiếm được 317 ngàn một tháng, thấp hơn lương tối thiểu. Ở TPHCM, thu nhập của nhóm cao nhất là 3,6 triệu, và thấp nhất là 586 ngàn. Bà Dương Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục TPHCM trên Lao Động điện tử (26/6/2007) cho rằng lương tối thiểu từ năm 1998 đã tăng lên 3 lần từ 144 ngàn lên 450 ngàn, làm như là lương của mọi người Việt Nam không ai dưới 450 ngàn một tháng. Nhưng câu nói trên vô nghĩa vì lương tối thiểu chỉ áp dụng cho công chức hoặc các cơ sở sản xuất lớn chứ không thể áp dụng cho nông dân hoặc những người làm bất cứ gì để kiếm sống như rất nhiều người ở Việt Nam hiện nay.    

 

Bảng 2. Thu nhập bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng chia theo 5 nhóm thu nhập :
thành thị, nông thôn, giới tính chủ hộ, vùng (giá hiện hành) năm 2006

Nghìn đồng

 

Chung 5 nhóm thu nhập

 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5
 

CẢ NƯỚC

659 193 327 472 700 1608

Thành thị, nông thôn

 

 

Thành thị

1109 322 595 838 1193 2604

 

Nông thôn

514 178 293 405 566 1136

Giới tính chủ hộ

 

Nam

620 188 315 448 656 1494

 

Nữ

802 216 387 584 863 1959

Vùng


 

Đồng bằng sông Hồng

664 223 354 490 706 1550

 

Đông Bắc

517 169 275 385 570 1187

 

Tây Bắc

361 129 202 264 384 832

 

Bắc Trung bộ

431 156 249 341 481 931

 

Duyên Hải Nam Trung bộ

564 192 318 444 624 1248

 

Tây Nguyên

531 161 272 397 601 1230

 

Đông Nam bộ

1133 317 574 814 1199 2765

 

TP Hồ Chí Minh

1585 586 864 1184 1658 3630

 

Đồng bằng sông Cửu Long

641 216 357 491 690 1457

Nguồn: tác giả tự tính dựa vào số liệu năm 2004 của TCTK.
Số liệu về TP Hồ Chí Minh là từ Cục Thống kê Thành phố. 

 
Hiện nay theo đề án sơ khởi của ông Vọng thì học phí đổ đồng tăng từ 66 ngàn lên 200 ngàn/tháng. Tôi cũng giả thiết như ông Vọng là một nhà có hai con đi học thì tiền chi phí cho việc học lên đến 400 ngàn một tháng.

 

Bảng 3. Thu nhập tháng theo nhóm ở Đông Nam Bộ

 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

Gia đình 2 người đi làm

634 1147 1629 2398 5530

Chi phí học cho 2 con

400 400 400 400 400

Tỷ lệ học phí/thu nhập

63% 35% 25% 17% 7%

 

Bảng 4. Thu nhập tháng theo nhóm ở TP Hồ Chí Minh

 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

Gia đình 2 người đi làm

1173 1728 2367 3317 7260

Chi phí học cho 2 con

400 400 400 400 400

Tỷ lệ học phí/thu nhập

34% 23% 17% 12% 6%

 

Nhìn vào bảng 3 cho vùng Đông Nam Bộ trên, theo tôi đánh giá là gia đình thuộc nhóm 1 và nhóm 2 không có khả năng cho con đi học vì tiền học chiếm tới 35-63% lương của gia đình có hai người đi làm, và nhóm 3 sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho con đi học khi học phí chiếm đến 25%.

Nếu nhìn vào TP Hồ Chí Minh ở Bảng 4 thì khả năng khó khăn cho con đi học cũng ở nhóm 1 và 2 vì học phí đã chiếm mất ít nhất 23% thu nhập gia đình. Con số trên rất khác với con số ông Vọng đưa ra vì ông ta chỉ nhìn vào con số thu nhập trung bình để bàn chính sách (nhìn bảng 2, cột chung, dòng Thành phố HCM), trong khi có ít nhất 60% dân có thu nhập dưới mức trung bình đó (3 nhóm đầu của bảng 4).

Nhưng quan trọng hơn là trả lời câu hỏi: vậy số học sinh/sinh viên có thể bỏ học là bao nhiêu?

Vì không có số liệu, tôi lại phải làm giả thiết là số học sinh/sinh viên thuộc các nhóm hộ gia đình có thu nhập khác nhau này bằng nhau, mặc dù thực tế có thể số trẻ em thuộc nhóm nhà nghèo cao hơn nhóm nhà giầu vì gia đình nghèo thường có nhiều con hơn.  Như vậy với số học sinh, sinh viên của TPHCM là 1.349.219 (trong đó 160 ngàn là học sinh mẫu giáo,  890 ngàn là học sinh phổ thông và 299 ngàn là học sinh đại học), mỗi nhóm sẽ có 270 ngàn học sinh, sinh viên và 210 ngàn nếu chỉ kể học sinh. Tính sơ bộ đối với thành phố Hồ Chí Minh thì có khả năng 270 ngàn sinh viên học sinh sẽ bỏ học và có thêm 270 ngàn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu suy rộng ra cho cả vùng Đông Nam Bộ, thì 60% học sinh có khả năng bỏ học khi học phí là 200 ngàn một tháng. 

Dù đây là bài tập thử nghiệm với số liệu không thật chính xác, nhưng nếu mục tiêu của nhà nước là vì dân thì đây là con số đáng quan ngại và không thể nói chuyện tăng học phí nếu chưa có nghiên cứu tính toán đầy đủ về ảnh hưởng xã hội. Chỉ một câu nói là học sinh nghèo sẽ được cấp học bổng không giải quyết được vấn đề trầm trọng nêu trên vì ai cũng có thể thấy là với hệ thống chính quyền thiếu trong sạch hiện nay thì có lẽ người giầu sẽ xin được giấy chứng nhận là mình nghèo còn người nghèo sẽ phải "phong bao" khá nặng mới có được tờ giấy trên. Tuy vậy các bình luận trên là phụ, câu hỏi cơ bản mà xã hội cần đặt ra là: nhà nước có hay không có trách nhiệm với giáo dục phổ thông?

Nhiều chủ trương định thực hiện của chính phủ hiện nay không thể không làm cho nhiều người nghi ngờ mục đích cho ai và vì ai của nó. Và cũng không thể bỏ qua câu hỏi: phải chăng chính phủ hiện nay chủ trương tối thiếu hoá trách nhiệm nhà nước và tối đa hoá sự đóng góp của dân bằng mỹ từ “xã hội hoá” không? Vấn đề này không phải chỉ xảy ra đối với giáo dục mà còn với các đề án “xã hội hoá” nhà thương. Tôi nghĩ đã đến lúc chính phủ nên trình bày cho dân rõ ý đồ của mình trong việc “xã hội hoá” này.    

 10/7/2007

Vũ Quang Việt

   
Bài liên quan
:
1/ Học phí trả bằng...?
2/ Học phí, một đề xuất khá kinh hoàng

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss