Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

- Nhóm TN61 — published 04/08/2014 07:41, cập nhật lần cuối 04/08/2014 07:41
về Thư ngỏ của 61 người gửi BCHTW và đảng viên ĐCSVN ngày 28 tháng 7 năm 2014 (TN61)


THÔNG BÁO

về Thư ngỏ của 61 người gửi BCHTW và đảng viên ĐCSVN 

ngày 28 tháng 7 năm 2014 (TN61)


1. Chúng tôi, những ngưới đã ký tên vào TN61, xin trân trọng cám ơn  đồng bào và các đảng viên ĐCSVN đã đồng tình, ủng hộ và khích lệ chúng tôi trong việc bày tỏ quan điểm, thái độ và yêu cầu của mình đối với toàn Đảng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tình hình nguy hiểm và cấp bách hiện nay.


2. Một số đồng chí đảng viên có nguyện vọng tham gia ký tiếp vào TN61. Chúng tôi rất trân trọng yêu cầu chính đáng đó. Tuy nhiên vì điều kiện và năng lực kỹ thuật có hạn, Nhóm TN61 không đủ sức làm việc này với  số lượng lớn người tham gia ký . Vì vậy chúng tôi tha thiết đề nghị mọi người hưởng ứng Thư ngỏ này bằng các hình thức khác nữa,  như công khai bầy tỏ quan điểm và thái độ của mình ở mọi nơi có thể (như vài anh chị đã viết trên trang mạng), đặc biệt là tại hội nghị các cấp của Đảng trong quá trinh chuẩn bị và tiến hành Đại hội lần thứ 12 sắp tới.


3. Khi lập Danh sách những người tham gia ký tên, chúng tôi đã ghi sai năm vào Đảng của một số người. Chúng tôi chân thành xin lỗi, đồng thời công bố bản đã được đính chính gửi kèm đây.  Có một số anh cho biết  đã gửi thư  hoặc nhắn tin ký tên nhưng không thấy trên danh sách đã công bố. Chúng tôi thành thật xin lỗi ví sự sơ suất và lung túng của khâu biên tập. Mong được thông cảm và lượng thứ .

Số 49  Cao Lập . .., Bí thư Đảng ủy ngành VH&TT Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

     24  Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1967....

     15  Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1988

     60  Đào Tiến Thi, và0 Đảng năm 1997

     57  Lê Văn Chiến.... ( chứ không phải Luyến )

     61  Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1986...

     17  Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1961

     18  Tạ Đình Thính , vào Đảng năm 1961

     13  Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1946, 


             Nhóm TN 61Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss