Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Thư của TS Nguyễn Quang A gửi các báo

Thư của TS Nguyễn Quang A gửi các báo

- Nguyễn Quang A — published 03/10/2009 00:00, cập nhật lần cuối 02/10/2009 17:42
Chưa thấy báo nào đăng !!!

Thư gửi các báo

 

Từ khi gửi cho các báo trong nuớc Thư ngỏ của TS Nguyễn Quang A gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp (27-9-09) TS Nguyễn Quang A vẫn chưa thấy báo nào đăng, vì thế ông vừa gửi thư sau đây cho các báo ấy:

 

Kính gửi các ông/bà Tổng biêntập,

Tôi đã gửi ý kiến của mình qua thư ngỏ gửi Quý báo từ ngày 27-9-2009. Quý báo đã không đăng ý kiến của tôi.

Theo đúng tinh thần của Điều 5 Luật báo chí (1989 và Luật đã được sửa đổi):

Điều 5. Trách nhiệm của báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

Cơ quan báo chí có trách nhiệm:

1- Đăng, phát sóng tác phẩm, ý kiến của công dân; trong trường hợp không đăng, phát sóng phải trả lời và nói rõ lý do;

2- Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có chức vụ trả lời bằng thư hoặc trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến.

Tôi đề nghị ông/bà Tổng biên tập trả lời cho tôi rõ lý do vì sao Quý báo đã không đăng ý kiến của tôi.

Xin gửi ông/bà lời chào trân trọng.

Hà Nội, ngày 01-10-2009

Nguyễn Quang A

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss