Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Tuyên bố của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập

Tuyên bố của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập

- Nhiều tác giả — published 06/04/2015 14:05, cập nhật lần cuối 06/04/2015 14:04

Tuyên bố của các tổ chức
Xã hội dân sự độc lập ở Việt NamTuyên bố chung này được đưa ra bởi các tổ chức kí tên dưới đây mà cũng là thành phần bị loại ra khỏi cái gọi là “Tiến trình quốc gia” của Việt Nam về ACSC/ APF 2015 (1).

I- Trước hết, chúng tôi công nhận vai trò quan trọng và không thể thiếu của các  tổ chức xã hội dân sự độc lập ASEAN đối với sự thịnh vượng, ổn định và tính dân chủ của mỗi quốc gia thành viên ASEAN, cũng như đối với toàn thể cộng đồng dân chúng ASEAN.

Chúng tôi cũng nhận thức được rằng các chế độ độc tài lẫn các GONGO (2) của họ là một lực cản nghiêm trọng đối với công lý, đối với các tiến trình dân chủ cũng như đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội dân sự đích thực.

II- Do đó, đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, chúng tôi thỉnh cầu  các tổ chức xã hội dân sự ASEAN ủng hộ  chúng tôi trong các việc sau đây:

1/ Đòi hỏi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm

2/ Thúc giục Chính phủ Việt Nam chấm dứt đàn áp chính trị và bắt giữ tùy tiện đối với người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền và các nhóm tôn giáo không đăng ký.

3/ Yêu cầu Chính phủ Việt Nam thực hiện một quá trình minh bạch và kiểm chứng được để loại bỏ một số điều luật mang tính đàn áp nhân quyền của Bộ luật Hình sự như “phá huỷ khối đoàn kết dân tộc”, “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, và “tuyên truyền chống nhà nước.”

4/ Yêu cầu chính phủ Việt Nam cải cách luật pháp quốc gia để phù hợp với các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

5/ Yêu cầu chính phủ Việt Nam sửa đổi luật lệ và các định chế chính trị và xã hội để tạo thuận lợi cho sự hình thành và hoạt động của tất cả các tổ chức xã hội dân sự độc lập.

6/ Đòi hỏi Chính phủ Việt Nam chấm dứt ngay lập tức tất cả các chiến dịch truyền thông bôi nhọ và các cuộc tấn công internet chống lại những người bất đồng chính kiến, các blogger, các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động nhân quyền.

III-  Sở dĩ chúng tôi đưa ra các đòi hỏi và yêu cầu trên, vì chúng tôi đã và đang là nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản. Những người bất đồng chính kiến và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam thường xuyên bị theo dõi, sách nhiễu, bắt bớ và thậm chí bị bỏ tù vì những hoạt động ôn hoà của họ. Nhân quyền, nhân phẩm, và thậm chí cuộc sống của nhiều tầng lớp dân chúng Việt Nam đang bị chà đạp bởi mọi lực lượng an ninh trong sự thờ ơ của tất cả các GONGO. Bởi lẽ các GONGO giả hiệu NGO này nằm dưới trướng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (một công cụ của đảng Cộng sản) tiếp tục trợ giúp nhà cầm quyền trấn áp nhân quyền, các quyền tự do dân sự và quá trình dân chủ hoá Việt Nam.

IV- Và bây giờ,  chúng tôi tin rằng đây là thời gian để các NGO thực sự xây dựng các mối liên kết khu vực và quốc tế mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và gia tăng sức mạnh cho những người bị thiệt thòi ở Việt Nam.

Chúng tôi hoàn toàn tán thành Bản tuyên bố chung ACSC/APF 2015. Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận những đề cử chính thức từ phía các GONGOs xuất phát từ “Tiến trình quốc gia Việt Nam” về ACSC/APF. Vì không có sự đề cử thay thế, nên các tổ chức XHDS độc lập VN hy vọng rằng vị trí của chúng tôi ở APF sẽ tương tự như trường hợp  Campuchia với hai  “tiến trình quốc gia” song song cho cả các CSO độc lập và GONGO.

Các nhà hoạt động nhiều kinh nghiệm của chúng tôi bị cấm đi ra nước ngoài, do đó, thật khó khăn và bất tiện cho chúng tôi khi gửi các đại diện của chúng tôi tham gia APF 2015 tại Malaysia.

Vì chính quyền Việt Nam vẫn giữ thái độ thù địch và tiếp tục các hành động đàn áp chống lại các CSO độc lập, chúng tôi không muốn có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với chính quyền trong hội nghị này cho đến khi họ cho chúng tôi thấy một thiện chí rõ ràng. Chúng tôi tin rằng không thể có cuộc đối mặt thực sự giữa xã hội dân sự và chính quyền nếu cả đại diện của GONGOs và của phía chính phủ đều làm việc cho đảng cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng uy tín của các CSO trong ASEAN trong việc bảo vệ quyền con người; nâng cao điều kiện sống cho người dân; thăng tiến giáo dục, công bằng xã hội và dân chủ sẽ bị xói mòn nếu ACSC/ APF bị chiếm bởi các GONGO từ tất cả các nước thành viên ASEAN, và từ Việt Nam nói riêng.

Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi sự hợp tác nhiều hơn giữa các CSO thực sự trong ASEAN, đặc biệt là các CSO thực sự ở Việt Nam và ở các quốc gia khác nơi mà chính quyền tại đó tích cực đàn áp XHDS, vì một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, dân chủ và thịnh vượng hơn.

Những tổ chức ủng hộ:

1/ Nhóm vận động xoá bỏ Tra tấn tại Việt Nam

2/ Liên minh xoá bỏ chế độ nô lệ hiện đại ở châu Á

3/ Nhóm Sáng kiến quốc tế  của BPSOS

4/ Sáng hội Người dân phục vụ Người dân.

5/ Nhóm Thanh Niên Canada vì Nhân quyền tại Việt Nam.

Việt Nam ngày 3 tháng 04 năm 2015

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên:

1/ Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

2/ Hội Ái Hữu Cưu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo

3/ Hội Cựu Tù nhân Lương tâm

4/ Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu

5/ Nhóm những người Bảo vệ Tôn giáo và Sắc tộc

6/ Hội anh em Dân chủ

7/ Hội Bầu bí Tương thân

8/ Giáo hội Cao Đài giáo độc lập

9/ Diễn đàn xã hội dân sự

10/ Hội thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ

11/ Hội thánh Tin Lành Mennonite

12/ Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo thuần tuý

13/ Nhóm bảo vệ Tự do Tôn giáo

14/ Hội thánh Tin lành Chuồng Bò

15/ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

16/ Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền

17/Khối 8406

18/ Phong trào Con đường Việt Nam

19/ Bauxite Việt Nam

20/ Hội nhà báo độc lập Việt Nam

21/ Phòng Công lý và Hoà bình Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam


Chú thích của Diễn Đàn:

(1) ACSC/APF là viết tắt từ tiếng Anh  của ASEAN CIVIL SOCIETY CONFERENCE / ASEAN PEOPLE'S FORUM (Hội nghị ASEAN về Xã hội dân sự/ Diễn đàn nhân dân ASEAN),  là một Diễn đàn thường xuyên của các tổ chức xã hội dân sự (Civil Society Organization, hay CSO) thuộc các nước ASEAN qui tụ các tổ chức phi chính phủ (Non Governmental Organization hay NGO), các tổ chức và phong trào nhân dân, được tổ chức hàng năm bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN.

(2) GONGO là viết tắt từ tiếng Anh Government-Organized Non-Governmental Organization, Tổ chức phi chính phủ do Chính phủ lập ra !


Bản tiếng Anh


A brief statement by genuine Vietnamese civil society organizations


This statement is jointly issued by the following organizations including those marginalized from the so-called “Vietnamese national process for ACSC/APF 2015”:

I- First of all, we recognize the important and indispensible role of ASEAN independent civil society organizations (CSOs) in promoting prosperity, stability, and democratization for every ASEAN member nation and for all the people of ASEAN.

We also regard dictatorial regimes and their “government-organized non-governmental organizations” (GONGOs) are a serious hindrance to justice, to democratic processes, and to the development and survival of genuine civil society.

II- Therefore, representing independent Vietnamese civil society organizations, we respectfully ask ASEAN civil society organizations to support us in:

(1) Urging the Vietnamese Government to release immediately and unconditionally all prisoners of conscience.

(2) Urging the Vietnamese Government to stop persecution and arbitrary arrests of dissidents, human rights defenders, and unregistered religious groups.

(3) Demanding that the Vietnamese Government implement a transparent and verifiable process to repeal articles of the Penal Code that violate internationally recognized human rights, such as the criminal laws against  “injuring the national unity,” “abusing democratic freedoms”, and “propaganda against the state.”

(4) Demanding that the Vietnamese Government reform the laws to comply with international standards regarding human rights, social justice, and non-discrimination.

(5) Urging the Vietnamese Government to change the laws and social, administrative, and political institutions to facilitate the formation and activities of all independent civil society organizations.

(6) Demanding that the Vietnamese Government immediately stop its smear campaigns in the news media and cyber-attacks against dissidents, bloggers, prisoners of conscience, and human right activists.

III- We have been victims of Vietnamese communist dictatorship for a long time.

Vietnamese dissidents and human rights defenders are frequently put under surveillance, harassed, persecuted and even imprisoned for their peaceful work. Human rights and dignity, and even the lives of Vietnamese men and women, are trampled on by police and security forces while GONGOs look the other way. Because the government-sponsored NGOs run by the Vietnamese Fatherland Front (VCP’s instrument) continue supporting the authorities to oppose human rights, civil liberties, and the democratization of Vietnam.

IV- And now we believe that it is now time for genuine NGOs to build strong international connections to protect ourselves and to empower the underprivileged and marginalized people in Vietnam.

We do completely endorse the 2015 ACSC/APF Joint Statement. But we do not endorse the ACSC/APF official nominations deriving from the Vietnamese national process. We also have no alternate nominations. Independent CSOs hope that our position will be considered similar to the case of Cambodia where there are 2 processes for both independent CSOs and GONGOs.

Our seasoned activists are banned from travel abroad, so it is impossible for us to send our representatives to to join the APF 2015 in Malaysia.

Because Vietnamese authorities maintain a hostile attitude and carry out repressive actions against the independent CSOs, we do not want to deal with them until they show some goodwill. So we will not have any interface with the government in the coming conference. We believe it cannot be a genuine interface between civil society and the government if both representatives of GONGOs and the government work for the Vietnamese Communist Party.

We also believe that the good reputation ASEAN CSOs have earned in defending human rights, achieving better living conditions for their people, and promoting education, social justice, and democracy will be undermined if ACSC/APF is occupied by GONGOs from member countries, especially from Vietnam.

Finally, therefore, we call for more collaboration among genuine ASEAN CSOs – and especially with genuine CSOs in Vietnam and other countries whose governments actively suppress civil society — for a more people-centered, democratic, and prosperous ASEAN community.

Supporting organizations:

1) Campaign to Abolish Torture in Vietnam, coordinated by Vu Quoc Dung;

2) Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA), coordinated by Dr. Nguyen Dinh Thang;

3) BPSOS International Initiatives, coordinated by Atty. Gia Hartman;

4) People Serving People Foundation.

5) Canadian Youth for Human Rights in Vietnam

Vietnam, April 3, 2015

The undersigned organizations:

1) Vietnamese Women for Human Rights (VNWHR), coordinated by Huynh Thuc Vy;

2) Vietnamese Political & Religious Prisoners Friendship Association, coordinated by Nguyen Bac Truyen;

3) Former Vietnamese Prisoners of Conscience, coordinated by Pham Ba Hai;

4) Con Dau Parishioners Association, coordinated by Lucia Phan;

5) Religious and Ethnic Minority Defenders, coordinated by Huynh Trong Hieu;

6) Brotherhood for Democracy, coordinated by Nguyen Van Dai;

7) Association of Bau Bi Tuong Than, coordinated by Le Thi Cong Nhan.

8) Cao Dai Church, Human Livelihood Sect

9) Civil Society Forum

10) Vietnam-America Evangelical Lutheran Community Church

11) Christian Mennonite Church

12) Hoa Hao Buddhists Church, Purity

13) Association to Protect Freedom of Religion

14) Evangelical Protestant Chuong Bo Church

15) Delegation of Vietnamese United Buddhists Church

16) Nguyen Kim Dien Priests Group

17) Bloc 8406

18) Movement of Vietnam Path

19) Bauxite Vietnam

20) Independent Journalists Association of Vietnam

21) Chamber of Justice and Peace, Vietnamese Redemptorist Congregation.


Nguồn: Bauxite Việt Nam

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Festival de Cannes: Việt and Nam - Film de Trương Minh Quý 22/05/2024 - 25/05/2024 — Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, France
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss