Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / WTO chào đón VIỆT NAM

WTO chào đón VIỆT NAM

- Khánh Tiên — published 07/01/2007 13:48, cập nhật lần cuối 13/03/2007 21:48
Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO/OMC) bên bờ hồ Léman (Genève, Thuỵ Sĩ) chăng biểu ngữ chào mừng Việt Nam, thành viên thứ 150.



wtobieungu

WTO chào mừng

VIỆT NAM

wtoanh


GENEVE, 6.1.2007 – Sáng nay Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã treo lên trên cửa chính của trụ sở tại Genève (Thuỵ Sĩ) tấm biểu ngữ khổng lồ chào mừng Việt Nam, thành viên thứ 150 của tổ chức. Việt Nam sẽ chính thức gia nhập WTO ngày 11.1.2007. Đây là lần đầu tiên WTO treo biểu ngữ chào mừng thành viên mới, có thể vì con số 150 nhưng cũng có thể là tiền lệ cho về sau (tin của Khánh Tiên, phái viên Diễn Đàn tại Thuỵ Sĩ, ảnh của Hương Sơn).

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss