Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / ** Liên hoan phim Việt Nam VIFF 2013

** Liên hoan phim Việt Nam VIFF 2013

- ViFF — published 07/03/2013 09:18, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
Chương trình của Vietnamese international Film Festival (ViFF) 2013 tổ chức tại California,Mỹ
Thời gian 04/04/2013 00:00 đến
14/04/2013 00:00
Địa điểm California, Mỹ
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal


VIETNAMESE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2013
SCHEDULE

THURSDAY, APRIL 4 OPENING NIGHT
Edwards University Town Center 6, Irvine

6:00PM – 7:00PM Guest arrival
7:00PM – 7:30PM Opening remarks
7:30PM – 9:15PM BEYOND THE MAT
Van M. Pham/ USA / 2012 / 105 Min
9:15PM – 10:00PM Q & A
10:00PM – 1:00AM Opening Gala @ Steelhead Brewing Company

FRIDAY, APRIL 5 SENIOR CITIZENS DAY
Bowers Museum, Santa Ana (Free for seniors 60+ years old with ID)

11:00AM – 12:30PM SET 1: LIFE MOVES ON
The Other Winters (Những Mùa Đông Khác)
Le Ha Nguyen / Viet Nam / 2011 / 15 Min
Living Together (Chung Sống)
Dang Duc Loc / Viet Nam / 2011 / 9 Min
Mother’s Milk (Sữa Mẹ)
Andy Dejohn / USA,vietnam / 2011 / 18 Min
Five Punishments (Năm Điều Phạt)
Duong Minh Loc / Viet Nam / 2011 / 9 Min
Paper Plane (Máy Bay Giấy)
Dao Nguyen Thuc / Viet Nam / 2012 / 14 Min
Bookseller and Shoe Seller (Bán Sách Và Bán Giày)
Nguyen Tri Vien / Viet Nam / 2011 /21 Min
12:30PM – 1:00PM Q & A
2:00PM – 3:45PM SET 2: INSTANT NOODLE (VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG CONG)
Khoa Trong Nguyen / Viet Nam / 2012 / 112 Min
3:45PM-4:15PM Q & A

Edwards University Town Center 6, Irvine
7:00PM – 8:45PM SET 3: SCANDAL (BÍ MẬT THẢM ĐỎ)
Victor Vu / Viet Nam / 2012 / 100 Min
8:45PM – 9:15PM Q & A

SATURDAY, APRIL 6 INSPIRATION AWARD NIGHT
Edwards University Town Center 6, Irvine
1:00PM – 2:50PM SET 4: BEST OF YXINE FILM FESTIVAL
Dawn
Leon Le / USA / 2012 / 10 Min
On Duty with Shu Qi (Trực Nhật Với Thư Kỳ)
Do Quoc Trung / Viet Nam / 2012 / 22 Min
Uncle and Nephew (Hai Chú Cháu)
Nguyen Dinh Anh / Viet Nam / 2012 / 15 Min
An Interrogation
Nghiem Quynh Trang / France / 2011 / 16 Min
One Day (Một Ngày)
Nguyen Vu Minh Duc / Viet Nam / 2012 / 15 Min
The Story of Ones (Chuyện Mọi Nhà)
Pham Ngoc Lan / Viet Nam / 2011 / 10 Min
Go Playing with Ice (Chở Đá Đi Chơi)
Tran Ngoc Sang / Viet Nam / 2011 / 12 Min
16:30
Tran Dung Thanh Huy / Viet Nam / 2012 / 12 Min
2:50PM-3:20PM Q & A
4:00PM-5:45PM SET 5: IN THE NAME OF LOVE (LẤY CHỒNG NGƯỜI TA)
Luu Huynh / Viet Nam / 2012 / 115 Min
5:45PM- 6:15PM Q & A
SET 6: INSPIRATION AWARD NIGHT
6:00PM-7:00PM Guest arrival
7:00PM-7:30PM Inspiration Award presentation
7:30PM-9:45PM NORWEGIAN WOOD
Tran Anh Hung / Japan / 2010 / 133 Min
9:45PM-10:15PM Q & A
10:30PM-1:00AM Reception (by invitation only)

SUNDAY, APRIL 7
Edwards University Town Center 6, Irvine

1:00PM – 2:25PM SET 7: WAR’S STORIES
Innocent Memory
Nguyen Thi Nam Phuong / Singapore / 2012 / 4 Min
Hibak usha
Steve Nguyen & Choz Belen / USA / 2012 / 40 Min
Julian
Bao Nguyen / USA / 2012 / 40 Min
2:25PM – 3:00PM Q &A

UC Irvine, HG 1070
1:00PM – 2:40PM SET 8: NIGHT VISION
Pandora’s Box
Dang Viet Duc / Viet Nam / 2012 / 20 Min
KFC
Le Binh Giang / Viet Nam / 2012 / 12 Min
The Winning Ticket (Số Độc Đắc)
Nguyen Duc Tu / Viet Nam / 2012 / 8 Min
Where Does the Wind Blow (Ngọn Gió Về Đâu)
Trinh Dinh Le Minh / Viet Nam / 2011 / 37 Min
Picture. Perfect
Winston Titus Tao / USA / 2012 / 24 Min

Edwards University Town Center 6, Irvine
4:00PM – 5:40PM SET 9: LOVE PUZZLE (CƯỚI NGAY KẺO LỠ)
Charlie Nguyen / Viet Nam / 2012 / 100 min
5:40PM – 6:10PM Q & A

UC Irvine, HG 1070
4:00PM – 5:30PM SET 10: HERE…OR THERE? (ĐÓ…HAY ĐÂY?)
Siu Pham / Viet Nam / 2011 / 91 Min
5:30PM – 6:00PM Q & A

Edwards University Town Center 6, Irvine
7:00PM-8:40PM SET 11: BLOOD LETTER (THIÊN MỆNH ANH HÙNG)
Victor Vu / Viet Nam / 2012 / 100 Min
8:40PM-9:10PM Q & A

THURSDAY, APRIL 11 UCLA DAY
UCLA - Locations To Be Announced

4:00PM – 5:40PM SET 12: DAY OF THE BRUINS
Purple Salem (Salem Tím)
Chu Anh Nguyen / Viet Nam / 2011 / 7 Min
Dawn
Leon Le / USA / 2012 / 10 Min
Egg Baby
Nadine Truong / USA / 2009 / 20 Min
Steven and the Beetle
Piotr Loc Hoang Ngoc / Poland / 2012 / 12 Min
Human Forming (Đúc Người)
Ngo Buu Nguyen, Ta Thanh Huy / Viet Nam / 2012 / 15 Min
On Duty with Shu Qi (Trực Nhật Với Thư Kỳ)
Do Quoc Trung / Viet Nam / 2012 / 22 Min
One Day (Một Ngày)
Nguyen Vu Minh Duc / Viet Nam / 2012 / 15 Min
5:40PM - 6:10PM Q & A
7:30PM – 9:00PM SET 13: BATTLE B -BOY
Frank Lin / USA / 2012 / 90 Min
preceded by Run
Bao Nguyen / Viet Nam / 2012 / 4 Min
9:00PM – 9:30PM Q & A

FRIDAY, APRIL 12 HIGH SCHOOL DAY
Bowers Museum, Santa Ana (Free for high school students with ID)

11AM – 12:30PM SET 14: HERE AND NOW
Play Lunch
Cassandra Nguyen / Australia / 2011 / 10 Min
BBoy
Vincent Tran / USA / 2012 / 12 Min
My Asian Americana
Anida Yoeu Ali / Cambodia / 2011 / 3 Min
Picture. Perfect
Winston Titus Tao / USA / 2012 / 24 Min
Upstream (Ngược Dòng)
Le Hoang / Viet Nam / 2012 / 14 Min
Steven and the Beetle
Piotr Loc Hoang Ngoc / Poland / 2012 / 12 Min
16:30
Tran Dung Thanh Huy / Viet Nam / 2012 / 12 Min
12:30PM – 1:00PM Q & A
2:00PM – 3:30PM SET 15: A PLACE TO CALL HOME
Mama, I’m Not Coming Back Home
Trinh Dinh Le Minh / USA / 2011 / 16 Min
Little Hanoi
Martina Sakova / Germany, Czech Republic / 2012 / 78 Min
3:30PM – 4:00PM Q & A
7:30PM-8:45PM SET 16: THE CRUMBLES
Akira Boch / USA / 2012 / 75 Min
preceded by Twister
Stephane Gauger / USA / 2012 / 3 Min
8:45PM – 9:15PM Q & A
9:15PM – 11:00PM COMMON GROUND - music, poetry & open mic

SATURDAY, APRIL 13
UC Irvine, HIB 100

1:00PM – 3:00PM SET 17: MOTHER’S SOUL (TÂM HỒN MẸ)
Pham Nhue Giang / Viet Nam / 2011 / 95 Min
preceded by Hanoi Public Market
Michael Digregorio / Viet Nam / 2012 / 25 Min
3:00PM – 3:30PM Q & A

UC Irvine, HG 1070
1:00PM-2:40PM SET 18: EYES WIDE AND WONDER
The Rip (Lỗ Thủng)
Lê Bình Giang / Viet Nam / 2011 / 12 Min
Training Dogs
Ty Sanga / USA / 2007 / 5 Min
Give Me aTicket to Childhood (Cho Tôi Một Vé Về Tuổi Thơ)
Nguyen Minh Phuong / Viet Nam / 2012 / 15 Min
Play Lunch
Cassandra Nguyen / Australia / 2011 / 10 Min
Forever In Hiatus
Andy Nguyen / Viet Nam / 2012 / 24 Min
Act Three
Vince Pham / USA / 2013 / 10 Min
SantaLand
Kim Oanh Nguyen / USA / 23 Min
2:40PM-3:10PM Q & A

UC Irvine, HIB 100
4:00PM – 5:50PM SET 19: PEARLS OF THE FAR EAST (NGỌC VIỄN ĐÔNG)
Cuong Ngo / Viet Nam, Canada / 2011 / 103 Min
5:50PM – 6:20PM Q & A

UC Irvine, HG 1070
4:00PM-5:30PM SET 20: MR. CAO GOES TO WASHINGTON
S. Leo Chiang / USA / 2012 / 71 Min
preceded by Return to Sender
Anida Yoeu Ali / Cambodia / 2012 / 8 Min and Awaken – Story of a Dream Act Student
Dieu Huynh / USA / 2011 / 7 Min

UC Irvine, HIB 100
7:30PM-9:00PM SET 21: HOUSE IN THE ALLEY (NGÔI NHÀ TRONG HẺM)
Le-van Kiet / Viet Nam / 2012 / 93 Min
9:00PM-9:30PM Q & A

UC Irvine, HG 1070
7:30PM-9:00PM SET 22: VIETTE
Mye Hoang / USA / 2012 / 90 Min
9:00PM-9:30PM Q & A

SUNDAY, APRIL 14 CLOSING DAY
UC Irvine, HG 1070

11:00AM – 12:40PM SET 23: WITH OR WITHOUT ME (TRONG HAY NGOÀI TAY EM)
Tran Phuong Thao & Swann Dubus / Viet Nam, France / 2011 / 80 Min
preceded by The Sacred Trace of Luy Lau (Dấu Thiêng Luy Lâu)
Dao Thanh Hung / Viet Nam / 2012 / 32 Min
12:40PM – 1:10PM Q & A

UC Irvine, HIB 100
1:00PM-2:45PM SET 24: WHAT YOU THOUGHT YOU KNEW
Self-Portrait at the Age of 30 (Nỗi Buồn Trên Cây)
Hoang Tran Minh Duc / Viet Nam, France / 2012 / 24 Min
She Who Has No Master
Julie Thi Underhill, Isabelle Thuy Pelaud, Dao Strom / USA / 2012 / 22 Min
The Small Sleep
Wesley Nguyen / USA / 2012 / 6 Min
The Last Supper (Bữa Ăn Cuối Cùng)
Nguyen Thanh Trung / Viet Nam / 2011 / 17 Min
The Room (Căn Phòng)
Nguyen Hong Quan / Viet Nam / 2012 / 18 Min
The Man in the Fish Pool (Người Đàn Ông Trong Bể Cá)
Le Lam Vien, Do Nhu Trang / Viet Nam / 2012 / 18 Min
2:45PM-3:15PM Q & A
2:00PM-3:30PM SET 25: SPOTLIGHT AWARDS RECEPTION
Hosted by UC Irvine Southeast Asian Archive
Vietnamese American Community Ambassadors (VACA)
Vietnamese American Oral History Project (VAOHP)
3:30PM-4:00PM Spotlight Awards presentation
4:00PM-5:40PM The Tree Worker’s Case
Daniela Agostini / Germany, Czech Republic / 2012 / 52 Min
Stateless
Duc Nguyen / The Philippines, USA / 2013 / 57 Min
5:40PM – 6:10PM Q & A
6:30PM – 7:30PM AWARDS CEREMONY
7:30PM – 9:00PM WAR WITCH
Kim Nguyen / Canada / 2012 / 90 Min
9:00PM – 9:30PM Q & A
9:30PM – 12:30PM Closing Night Gala @ Humanities Gateway (UC Irvine)

LOCATIONS
> Bowers Museum
www.bowers.org
2002 N. Main Street
Santa Ana, CA 92706
> Edwards University Town Center 6
4245 Campus Drive
Irvine, CA 92612
> University of California, Irvine (UC Irvine)
ww.uci.edu/campusmap
HIB 100 (Humanities Instructional Building 100)
HG 1070 (Humanities Gateway 1070)
> University Of California, Los Angeles (UCLA)
http://maps.ucla.edu/campus

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Điện ảnh
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
LES DIMANCHES DE VARAN 29/01/2023 - 05/02/2023 — 6 impasse de Mont-Louis - 75011 Paris
"Le camp des oubliés" suivi de "Sous tes doigts" deux films de Marie-Christine Courtès 15/02/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, Maison de la recherche - 2, rue de Lille - 75007 Paris - Auditorium Dumézil
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss