Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Ciné-club YDA : Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam

Ciné-club YDA : Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam

- YDA — published 02/06/2014 17:25, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
2 phim : "Le cinéma vietnamien : D'un extrême à l'autre" (Hubert Niogret) và "Cục than" (Lê Bảo)
Thời gian 21/06/2014
từ 14:00 đến 16:30
Địa điểm Paris 5
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ciné-club YDA &
Echanges culturels et économiques France -Vietnam

en coordination avec la Cinémathèque française (*) et le Cinéma La Clef (**)

Samedi 21 Juin 2014 à 14 heures
Cinéma La Clef
34 rue Daubenton, Paris 5e

Métro : Censier-Daubenton


D’un extrême à l’autre : le cinéma vietnamien
Documentaire de Hubert Niogret,
Les films du Tamarin, 2013, 52’.

Un voyage dans le cinéma vietnamien avec des acteurs (The Anh, Ngo Thanh Van) et des réalisateurs (Dang Nhat Minh, Luu Trong Ninh, Le Hoang, Johnny Tri Nguyen, Cuong Ngo, Phan Dang Di). Et une vingtaine d’extraits de films de fiction : de « l’âge d’or » des studios d’Etat à l’explosion du cinéma privé et commercial, mais encore l’émergence du film indépendant.

La braise (Cuc than)
Court métrage de fiction de Le Bao,
2013, 12’, v.o. sous-titrée en français
avec Tran Chanh Hiep (le fils), Tran Kim Chung (le père), Phuoc Xoai (le grand porcin), Phuong Dong (le petit porcin).
Sélection YxineFF 2013.


Cục Than


Dans une campagne pauvre, un homme et son fils vivent avec deux porcins comme unique bien. Toxicomane, le père est souvent en manque. Son fils décide de vendre les deux porcins pour lui payer un traitement de désintoxication. En route vers le marché, le père se montre récalcitrant et un porcin, le plus grand, réussit à s’échapper. Le voyage continue avec le petit porcin…

Débat: Le cinéma vietnamien, état des lieux et perspectives
en présence de Hubert Niogret et la participation exceptionnelle des réalisateurs Dang Nhat Minh (Quand viendra le 10e mois, Nostalgie de la campagne, La saison des goyaves), Viet Linh (L’immeuble, Mê Thao), Tran Anh Hung (Cyclo) dont les films sont présentés au Panorama du cinéma vietnamien de la Cinémathèque française.


(*) Panorama du cinéma vietnamien du 11 au 27 juin à la Cinémathèque française  :
http://www.cinematheque.fr/data/museo/cycles/fichiers/dossierpresse_98858b9f-c091-44f2-80dc-000000000297.pdf
(**) Les 10 ans de l’Atelier Varan au Vietnam les 20 et 22 juin au cinéma La Clef :
http://www.cinemalaclef.fr/evenements/1179-les-10-ans-de-latelier-varan-au-vietnam

PAF: 5 € (étudiant : 3 €) Contact : cineclub.yda@gmail.com

======================================================================================================

Ciné-club YDA (Yêu Điện Ảnh) &
hội Echanges culturels et économiques France –Vietnam

phối hợp với viện Cinémathèque française (*) và rạp Cinéma La Clef (**)

Thứ bảy 21.6 2014 lúc 14 giờ
cinéma La Clef
34 rue Daubenton, Paris 5e

Métro : Censier-Daubenton

Điện ảnh Việt Nam : từ thái cực này sang thái cực khác
Phim tài liêu của Hubert Niogret, Les films du tamarin sản xuất, 2013, 52’.

Một cuộc hành trình trong nghệ thuật điện ảnh Việt Nam với những diễn viên (Thế Anh, Ngô Thanh Vân) và nhà đào diễn (Đặng Nhật Minh, Lưu Trọng Ninh, Lê Hoàng, Johnny Trí Nguyễn, Cường Ngô, Phan Đăng Di). Và trích đoạn của hơn hai mươi phim truyện : từ « thời đại hoàng kim » của xưởng phim nhà nước cho đến sự bùng nổ của điện ảnh tư nhân và thương mại, có cả sự xuất hiện của phim độc lập.

Cục than
phim truyện ngắn của Lê Bảo, 2013, 12’, phụ đề tiếng Pháp
với Trần Chánh Hiệp (con trai), Trần Kim Chung (người cha), Phước Xoài (heo lớn), Phươnc Đông (heo con).
Chương trình YxineFF 2013

Ở một vùng quê nghèo, hai cha con sống với của cải duy nhất là hai con heo. Người cha nghiện ma túy, thường xuyên vật vã trong cơn thiếu thuốc. Người con quyết định bán heo để đưa cha đi cai nghiện. Dọc đường, người cha luôn tìm cách cản trở chuyến đi và chú heo lớn chạy thoát. Hành trình tiếp nối bằng cuộc phiêu lưu của chú heo con…

Thảo luận: Điện ảnh Việt Nam, thực trạng và viễn cảnh
với sự có mặt của Hubert Niogret và sự tham gia đặc biệt của các đạo diễn Đặng Nhật Minh (Bao giờ cho đến tháng mười, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi), Việt Linh (Chung cư, Mê Thảo), Trần Anh Hùng (Cyclo) mà phim được giới thiệu trong Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam của Cinémathèque française.


(*) Panorama du cinéma vietnamien từ 11 đến 27 tháng 6 tại viện Cinémathèque française :
http://www.cinematheque.fr/data/museo/cycles/fichiers/dossierpresse_98858b9f-c091-44f2-80dc-000000000297.pdf
(**) Les 10 ans de l’Atelier Varan au Vietnam hai ngày 20 et 22 tháng 6 tại rạp La Clef :
http://www.cinemalaclef.fr/evenements/1179-les-10-ans-de-latelier-varan-au-vietnam


Liên hệ : cineclub.yda@gmail.com Tham gia chi phí : 5 € (sinh viên :3€)

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Điện ảnh
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Triển lãm: Immigrations asiatiques en France depuis 1860. 10/10/2023 - 18/02/2024 — Musée de l'histoire de l'immigration, 293 av. Daumesnil, 75012 Paris
Exposition: a drop of serenity. 02/11/2023 - 23/12/2023 — 15 Rue Beautreillis, 75004 Paris.
Festival des 3 Continents, Nantes 24.11 - 3.12 2023: Anthologie du cinéma vietnamien 24/11/2023 - 03/12/2023 — Nantes 44000
Tháng kịch Pháp ở Saigon 01/12/2023 - 27/12/2023 — đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1 và nhà hát Thanh Niên
HỘI THẢO KỶ NIỆM 300 NĂM ADAM SMITH 16/12/2023 08:00 - 17:00 — Trường Đại học Văn Lang, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
VNED: Spectacle au profit des enfants handicapés victimes de l'Agent Orange. 16/12/2023 17:00 - 20:15 — IRTS - 1 rue du 11 Novembre, 92120 Montrouge.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss