Bạn đang ở: Trang chủ / Lịch sinh hoạt / Phim tài liệu : "Vietnam Hoàng Sa : La meurtrissure"

Phim tài liệu : "Vietnam Hoàng Sa : La meurtrissure"

- AM — published 10/01/2012 10:13, cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21
André Menras thực hiện
Thời gian 19/01/2012
từ 19:00 đến 20:30
Địa điểm 19/1; Paris 3
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Phim tài liệu
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Exposition Mai-Thứ 16/06/2021 - 24/10/2021 — Musée des Ursulines, 5 rue de la Préfecture, 71000 Mâcon
Vivre dans le delta du Mékong aux Ateliers Varan 20/10/2021 19:30 - 22:30 — Ateliers Varan, 6 impasse de Mont-Louis, 75011 Paris
Ici Vietnam Festival 22/10/2021 - 24/10/2021 — Au cinéma Grand Action et au Foyer Vietnam, 75005 Paris
Rencontre avec l'écrivain Nguyen Thanh Viet 04/11/2021 18:30 - 22:30 — Médiathèque Jean-Pierre Melville, 79 rue Nationale - 75013 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss