Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm thấy 15 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.
Filter the results.
Kiểu đối tượng


Các đối tượng mới kể từSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Đài TV France 5 chiếu phim tài liệu "Paris, capitale du tiers-monde"
- FR5 published 18/09/2020 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Đài TV Arte chiếu "Pornotropic - Marguerite Duras et l'illusion coloniale"
- Arte published 03/10/2020 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Đài TV France 2 chiếu phim tài liệu dài về sự chấm dứt chế độ thực dân
- FR2 published 05/10/2020 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
* Đài TV France Ô chiếu 2 phim tài liệu về Việt Nam
- France Ô published 05/11/2011 cập nhật lần cuối 16/04/2016 07:48 — filed under:
"Le marché de l'amour" của Philippe Rostand và "Indochine, sur la piste rouge" của Cécile Clocheret & François Picard
Located in Members / VHN / Hình mục "Lịch sinh hoạt"
* Phim "Les 3 guerres de Madeleine Riffaud"
- vhn published 20/03/2011 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:20 — filed under:
của Philippe Rostand
Located in Lịch sinh hoạt
Phim tài liệu : "Vietnam Hoàng Sa : La meurtrissure"
- AM published 10/01/2012 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
André Menras thực hiện
Located in Lịch sinh hoạt
* 3 phim tài liệu Việt Nam tại Musée du Quai Branly
- Varan published 06/02/2012 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
trong khuôn khổ Ateliers Varan
Located in Lịch sinh hoạt
* Phim về Hoàng Sa chiếu tại Pháp và một số nước châu Âu
- HCQ published 19/02/2012 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Phim này của André Menras đã bị cấm chiếu ở TPHCM vào tháng 11/2011.
Located in Lịch sinh hoạt
Phim về trận Điện Biên Phủ trên đài Public Sénat
- Public Sénat published 25/02/2012 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
* Ciné-club YĐA chiếu 2 phim tài liệu
- YDA published 10/03/2012 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt