Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.
Filter the results.
Kiểu đối tượng


Các đối tượng mới kể từSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Hội thảo về Biển Đông tại Ecole Normale Supérieure de Paris
- NGH published 12/01/2019 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Colloque "La langue vietnamienne : histoire, linguistique, littérature"
- VNC published 13/09/2019 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Hình ảnh ConferenceBordeaux
- Khương Quang Đính cập nhật lần cuối 12/02/2022 11:27 — filed under:
Located in Members / / hinhanh / 2022
Hội thảo khoa học: "Où situer le communisme, entre démocratie et totalitarisme?"
- TH published 10/05/2018 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Chương trình hội thảo "France - Vietnam: un portail entre les cultures"
- BNF published 15/01/2018 cập nhật lần cuối 20/02/2018 22:00 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Hội thảo tại Paris: Từ văn chương đến các khoa học nhân văn Pháp-Việt
- GH published 01/05/2019 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Nói chuyện về "Tự do ngôn luận tại Cộng hòa XHCN Việt Nam" tại Lyon
- DT published 12/09/2019 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Hội thảo quốc tế về Nguyễn Du tại Viện INALCO Paris
- Inalco published 05/03/2020 — filed under:
Located in Lịch sinh hoạt
Tọa đàm & Triển lãm: Người Ba-na ở Kontum
- Vũ An published 05/09/2011 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Tọa đàm & triển lãm: Người Ba-na ở Kontum
Located in Lịch sinh hoạt
conférence: Hồ Chí Minh et l’Indépendance du Vietnam
- Vũ An published 10/10/2011 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
conférence et projection de film : Hồ Chí Minh et l’Indépendance du Vietnam (Ile de la Réunion)
Located in Lịch sinh hoạt