Bạn đang ở: Trang chủ
Tìm thấy 39 kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm của bạn.
Filter the results.
Kiểu đối tượngCác đối tượng mới kể từSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Rich document Về bài Nhớ lại Hội Truyền bá quốc ngữ
- Ngô Nhật Quang - Trần Lê Nghĩa published 13/05/2008 cập nhật lần cuối 14/05/2008 09:04 — filed under:
Located in Tài liệu / Các bài trong Đoàn Kết
Rich document C header Lê Quí Đôn đi sứ nước Thanh
- Hoàng Xuân Hãn published 14/04/2008 cập nhật lần cuối 02/05/2008 00:36 — filed under:
Ông kể chuyện rằng : « Khi ta mới tám chín tuổi, học sách Luận Ngữ (Khổng Tử) với cha, đến câu « Làm việc biết điều đáng thẹn, đi sứ bốn phương mà không làm nhục mệnh Vua, như thế có thể gọi là kẻ Sĩ » cha tôi hỏi : « Mầy có thể làm như vậy không ? » Tôi đáp : « Chỉ biết thẹn là khó mà thôi. Còn đi sứ làm vẻ vang Nước nhà, làm trọng mệnh Vua, thì có khó gì ? »
Located in Tài liệu / Các bài trong Đoàn Kết
Rich document C header SAO CHỔI với TỰ PHÊ BÌNH
- Hoàng Xuân Hãn published 20/03/2008 cập nhật lần cuối 20/03/2008 22:03 — filed under:
Theo thuyết Nho, tuy không tin nhảm dị đoan nhưng vua có khái niệm trời gây dựng vạn vật phó thác cho con trời làm chúa tể địa phương để trông coi công việc quản lí trị dân. Khi chúa tể quản lí sai lầm, làm hại nhân dân, thì trời phát ra những tín hiệu báo sẽ trừng phạt, như sao chổi hiện, đất động, sông cạn, núi lở, vân vân. Chính nhờ tin tưởng phản khoa học của vua chúa thời xưa, mà óc độc đoán ngoan cố của họ bị giảm bớt ít nhiều.
Located in Tài liệu / Các bài trong Đoàn Kết
Rich document Octet Stream Món Ăn Việt Nam Đời Xưa
- Hoàng Xuân Hãn published 15/03/2008 cập nhật lần cuối 15/03/2008 11:54 — filed under:
Nấu nướng là một phần quan trọng của văn hóa. Những di tích thuộc về môn nầy là chứng chính xác để đo trình độ văn minh của một dân tộc vào một thời đại. Ở nước ta, nay còn thấy một bản cảo, bằng chữ chép những món ăn với cách làm trước nay hơn 250 năm.
Located in Tài liệu / Các bài trong Đoàn Kết
Rich document Hoàng Xuân Hãn
- Nguyễn Ngọc Giao published 10/03/2008 cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:21 — filed under:
Located in Nhân vật
Rich document Một Vài Kí Vãng về Hội Nghị Đà Lạt (1/5)
- Hoàng Xuân Hãn published 09/03/2008 cập nhật lần cuối 09/03/2008 23:07 — filed under:
Trong những quyển sổ tay của tôi, tôi còn thấy ghi lại một số sự kiện, riêng, chung về hành trình đi dự hội nghị này. Tôi cũng sẽ kể một vài mẩu chuyện và một vài đại ý về việc này, để độc giả ngày nay và ngày sau còn cảm thông vời những người đương sự trong giai đoạn cực kì gian nan cho vận mệnh nước nhà trong buổi tái sinh của dân Việt.
Located in Tài liệu / Tài liệu
Rich document Một Vài Kí Vãng về Hội Nghị Đà Lạt (2/5)
- Hoàng Xuân Hãn published 09/03/2008 cập nhật lần cuối 09/03/2008 23:07 — filed under:
Tuyển chọn các đại biểu và chuẩn bị cho phái đoàn lên đường đi họp hội nghị Đà Lạt.
Located in Tài liệu / Tài liệu
Rich document Một Vài Kí Vãng về Hội Nghị Đà Lạt (3/5)
- Hoàng Xuân Hãn published 09/03/2008 cập nhật lần cuối 09/03/2008 23:08 — filed under:
Bấy giờ anh em kiểm điểm tất cả những sự kiện đã xảy ra từ lúc lên đây. Thấy rằng: Chính quyền Pháp bị phái Thực dân Pháp chi phối hoàn toàn, nhưng các Phái viên có phần thức thời hơn, về phương diện duy tâm, cũng có cảm tình với ta.
Located in Tài liệu / Tài liệu
Rich document Một Vài Kí Vãng về Hội Nghị Đà Lạt (4/5)
- Hoàng Xuân Hãn published 09/03/2008 cập nhật lần cuối 09/03/2008 23:08 — filed under:
Tôi thì tự thấy trong người khá mệt, về phòng, kiểm điểm, thấy phiên Đại hội lần này rất khó cho ta, nhưng các phái viên ta đã làm tròn bổn phận và trả lời cũng đúng mức. Tuy những dấu cảm tình của một vài người Pháp đã làm bớt bực bội, nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu không có binh lực và tinh thần đồng nhất chống cự chính sách tàm thực của Thực dân, thì lời nói chỉ là trò suông. Vì vậy, Võ Nguyên Giáp thấy mình cần có mặt ở Hà Nội hơn ở đây. Anh đã ra vẻ tư lự đăm đăm và đang liệu cách cáo về như Gourou đã đi và Max André cũng sắp rút lui.
Located in Tài liệu / Tài liệu
Rich document Một Vài Kí Vãng về Hội Nghị Đà Lạt (5/5)
- Hoàng Xuân Hãn published 09/03/2008 cập nhật lần cuối 09/03/2008 23:09 — filed under:
Từ hội nghị Đà Lạt đến nay đã một phần tư thế kỷ. Đứa con ra đời lúc tiếng súng Điện Biên dừng nổ, nay đã thành nhân. Chuyện Đà Lạt kia chỉ là chuyện Đời xưa. Những người dự cuộc ở phái ta đã một phần không ít quá cố. Tôi đã thành thật gắng chép ra những điều tôi đã chứng kiến và đã ghi, hoặc nhớ lại. Chỗ sót chắc nhiều, điều sai gắng tránh. Mục đích không ngoài ôn chuyện cũ, góp phần cho những nhà viết sử mai sau.
Located in Tài liệu / Tài liệu