Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Diễn Đàn số 1, 01-10-1991

Diễn Đàn số 1, 01-10-1991

- Diễn Đàn — published 01/10/2010 00:00, cập nhật lần cuối 29/09/2010 17:53
Từ ngày 01.10.1991 đến nay 01.10.2010 là đúng 19 năm. Diến Đàn mời bạn đọc giở xem lại số báo đầu tiên của chúng tôi.

Diễn Đàn - Forum số 1, tháng 10 - 1991

bao-so-1

1

Thay lời phi lộ

Diễn Đàn

2

Có chỗ cho mọi người

Ng.V.

6

Cách mạng Nga lần hai và vấn đề Việt Nam

Hoà Vân

7

Phương pháp Gorbatchev

Trần Đạo

8

Đại hội 7 ĐCSVN

Thành Tín

9

Perestroika theo kiểu Việt Nam

T.Đ.

10

Naissance d'une démocratie

N.Q.

12

Thị trường và guồng máy: Trên Đe...

Bùi Mộng Hùng

14

Buôn lậu (phóng sự)

Lâm Chí Công

16

cộng đồng đây đó, đó đây


18

Nghịch lý (thơ)

Võ Quê

19

Tưởng nhớ Bác Hoán (văn tế)

Hoàng Xuân Hãn

21

Dậy mà đi trên thành phố Praha

N.N.

22

Tiểu thuyết vô đề và người đàn bà vắng mặt

Đặng Tiến

25

Nguyễn thị Lộ (truyện ngắn)

Nguyễn Huy Thiệp

28

Đọc sách: Bi kịch của nhà vua, Vũ Ngọc Khánh
Đỗ Phủ, nhà thơ dân đen, Phan Ngọc
Hồ Chí Minh, textes 1914-1969, Alain Ruscio
Marx, Engels et l'éducation, Lê Thành Khôi

H.B.
Thu Trang
Nguyên Lạc,
Nguyễn Hữu Thành
L.H.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Dinh Q. Lê - Le fil de la mémoire et autres photographies 08/02/2022 - 20/11/2022 — Musée du quai Brandly - Jacques Chirac / 37 Quai Brandly - 75007 Paris.
Colloque international "France-Vietnam une histoire de l’anthropologie" 05/10/2022 - 08/10/2022 — 5-6-7 Octobre: IEA Paris - 17 quai d'Anjou, 75004 Paris. 8 Octobre: Ecole normal supérieure de Paris-PSL, Salle Dussane,Rdc gauche - 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Exposition - Trần Trọng Vũ 06/10/2022 - 05/11/2022 — A2Z ART GALLERY - 24 rue de l'Echaude, 75006 Paris.
THÉÂTRE LES GÉMEAUX ­­­– SCENE NATIONALE 12/10/2022 - 22/10/2022 — 49, av. Georges Clemenceau - 92330 Sceaux
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss