Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 27 / Diễn Đàn số 27, tháng 02.1994

Diễn Đàn số 27, tháng 02.1994

- Diễn Đàn — published 22/05/2011 00:00, cập nhật lần cuối 22/05/2011 00:22


Diễn Đàn số 27, tháng 02.19942


Bạn đọc và Diễn Đàn

Diễn Đàn

3


Xuân mới

Diễn Đàn

4


Tin Tức

Diễn Đàn

8


Kinh tế Việt Nam : một khúc quanh mới

Vũ Quang

12


Vài suy nghĩ về đại học Việt Nam

Bùi Mộng Hùng

16


Văn hoá và một chính sách phát triển văn hoá

Lữ Phương

20


Hồi ức về cuộc khủng bố chủ nghĩa xét lại

Lê Xuân Tá

24


Thư ngỏ

Bùi Minh Quốc

25


Mưa nguồn

Diễn Đàn

26


Chuyện chó ta

Nguyên Thắng

28


Tam Quốc

Cao Huy Thuần

30


Cố Điện

Hoàng Xuân Hãn

33


Văn bản học Phật giáo...

Hà Văn Tấn

37


Trung Quốc nhìn từ Nhật Bản

Vĩnh Sính

39


Tranh Phan Nguyên

Nguyễn Thanh Nhã

40


Mùa thu toả nắng

Đặng Tiến

42


Viết tình yêu như thế nào

Đoàn Cầm Thi

44


Cô gái sơn cước (truyện ngắn)

Đỗ Kh.

46


Thơ

Chế Lan Viên, Thanh Thảo, Lê Bi

48


Rock đồng hồ (nhạc)

Trần Tiến


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Inalco: Christopher E. Goscha - Ecrire une "nouvelle" histoire du Vietnam: : enjeux, défis et quelques regrets. 05/12/2022 09:30 - 11:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 4.18
Inalco: Christopher Goscha - L’asymétrie mémorielle Algérie-Vietnam en France : réflexions sur « un oubli indochinois ». 06/12/2022 12:00 - 14:00 — nalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Salle 5.09
Inalco: Projection - Débat "Along the sea" d'Akio Fujimoto 08/12/2022 18:30 - 21:30 — Inalco, PLC - 65, rue des Grands Moulins - 75013 Paris - Auditorium
IFRA: Lancement du livre : Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919) 17/12/2022 10:00 - 12:00 — 128 rue du bac - 75007 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss