Bạn đang ở: Trang chủ / Các số đặc biệt / Số đặc biệt Phan Đình Diệu

Số đặc biệt Phan Đình Diệu

- Diễn Đàn — published 15/05/2018 22:55, cập nhật lần cuối 27/05/2018 16:58
Trang này dẫn đến các bài quan trọng của Giáo sư Phan Đình Diệu, trong đó có nhiều bài đã đăng trên Diễn Đàn và các bài sưu tập trên báo chí trong nước, cũng như những bài viết về anh.


Số đặc biệt Phan Đình Diệu


Diễn Đàn thực hiện

( 27/05 ‒ sẽ tiếp tục cập nhật khi có bài mới)Về một người vừa qua đời

Điếu văn truy điệu Giáo sư Phan Đình Diệu

Nguyễn Hữu Đức

Lời cảm ơn và Lời với bố

Phan Dương Hiệu

Phan Đình Diệu (1937-2018)

Diễn Đàn

Phan Đình Diệu và Diễn Đàn

Hà Dương Tường

GS Phan Đình Diệu: Khí phách và Trí tuệ

Huy Đức

Anh Diệu như tôi được biết

Nguyễn Ngọc Giao

Giáo sư Phan Đình Diệu,
tâm và tầm của một trí thức Việt

Hiệu Minh

Viết về Anh, giáo sư Phan Đình Diệu

Hà Huy Khoái

Nhớ và ghi vội đôi điều
về anh Phan Đình Diệu

Nguyễn Hoàng

Phan Đình Diệu - một khối nghĩ suy,
đã đi xa…

Chu Hảo

Giáo sư Phan Đình Diệu như tôi biết

Lê Học Lãnh Vân 

Anh Diệu

Hồ Tú Bảo

**

**

Các bài viết của Gs Phan Đình Diệu

Nghĩ suy cùng đất nước. Tuyển tập các văn bản gốc (bao gồm cả những bài phía dưới); do Phan Dương Hiệu thực hiện

Dân chủ & Cơ chế

GS Phan Đình Diệu góp ý về dự thảo Hiến pháp 1992

Phan Đình Diệu trả lời (thư ông Tiêu Dao Bảo Cự đăng phía dưới)

Internet : nền tảng công nghệ cho xã hội tri thức

Một lộ trình cho dân chủ hoá

Một số suy nghĩ về con đường tiếp tục đổi mới của đất nước ta

Một thời kỳ lịch sử mới...

Kiến nghị lập uỷ ban cải cách giáo dục

Triết lí giáo dục bình đẳng, vì con người
(tên cũ của bài : Nền giáo dục phải tạo ra học sinh dám tự tìm chân lý)

Một thứ toán kỳ lạ

Vài điều trả lời anh Lê Quang Vịnh (xem bài của Lê Quang Vịnh phía dưới)

Bàn về "hiện đại" trong khoa học

Cảnh báo về sự thất bại đề án 112 của một chuyên gia

Phản biện phải được phản hồi

Tư duy hệ thống và đổi mới tư duy

Góp vài suy nghĩ để cùng tư duy tiếp tục về đổi mới

Hai niềm hạnh phúc gắn bó với tin học

Giao lưu tư tưởng và tiến bộ xã hội

Thơ Phan Đình Diệu

**

Các bài thảo luận với Gs Phan Đình Diệu

Thư gửi anh Diệu

Cao Huy Thuần

Thư gửi ông Phan Đình Diệu

Tiêu Dao Bảo Cự

Phỏng vấn Phan Đình Diệu

Stein TØNNESSON

Đừng vội nói chuyện
đãi ngộ trí thức thấp, cao!

Thanh Phách
(người phỏng vấn)

Suy luận về "Đổi mới",
xin bàn với ông Phan Đình Diệu

Nguyễn Trung Lương

**

**

Các bài viết về Gs Phan Đình Diệu

Kiến nghị 1991 của Phan Đình Diệu

Phan Dương Hiệu

Thăm anh Phan Đình Diệu

Quách Tuấn Ngọc

Thăm gia đình Gs. Phan Đình Diệu

Hiệu Minh

**

**

Các tài liệu có liên quan

Những ngộ nhận về dân chủ và CNXH

Lê Quang Vịnh

Thư ngỏ gửi Lê Quang Vịnh

Nguyễn Ngọc Giao

Toạ đàm trí thức Hà Nội ‒ 1991

Tạp Chí Cộng Sản

Tin học ở Việt Nam

S.E. Goodman,
L.I. Press

Tuần lễ tin học IV

Diễn Đàn

Tưởng nhớ Đỗ Bá Phước

Nguyễn Ngọc Giao

Chính sách Công nghệ Thông tin tại Việt Nam

Hàn Thuỷ

IDS: Khi trí thức…từ chức

Hiệu Minh

Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS

Các thành viên
Hội đồng IDS

Thông tin có định hướng

Diễn Đàn

Nhà toán học Hoàng Tuỵ

Bùi Trọng Liễu

Kiểm lại một số ý kiến góp về việc học

Bùi Trọng Liễu

Giọt nước đó sẽ không tan đi”

Phan Dương Hiệu/Lê Quân

**

**

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Hồ sơ Phan Đình Diệu
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Festival de Cannes: Việt and Nam - Film de Trương Minh Quý 22/05/2024 - 25/05/2024 — Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, France
CONFÉRENCE DÉBAT 24/05/2024 19:00 - 23:00 — la Médiathèque JP Melville (Paris 13e)
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss