Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo

Biên khảo

Nơi tìm đọc các bài phê bình và nghiên cứu đăng trên Diễn Đàn Forum
Rich document Dạy chữ Hán trong nhà trường Hà Dương Tuấn — cập nhật lần cuối 14/09/2016 10:37
Rich document Ăn cắp vì đói ĐẶNG Đình Cung — cập nhật lần cuối 23/08/2016 17:53
Rich document Teilhard de Chardin và tác phẩm "Hiện tượng con người" Đặng Xuân Thảo — cập nhật lần cuối 16/10/2016 09:30
Đọc lại “ LA SƠN PHU TỬ ” của HOÀNG XUÂN HÃN Cao Huy Thuần — cập nhật lần cuối 19/07/2016 17:24
Các tuyến đường xâm nhập Việt Nam từ Trung Quốc Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 19/07/2016 15:49
Rich document Troff document TRUNG-VIỆT VIỆT-TRUNG, KỲ VỌNG CỦA TIỂU THUYẾT Nguyễn Đức Tùng — cập nhật lần cuối 15/07/2016 11:37
Rich document CÂY KƠNIA ĐƯỢM TÌNH TÂY NGUYÊN Võ Quang Yến — cập nhật lần cuối 24/06/2016 13:53
Rich document Đính chính vài chi tiết về các trận thuỷ chiến chống quân Nguyên Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 15/06/2016 14:18
Thoát Trung Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 01/06/2016 23:01
Về phương diện lịch sử, thoát Trung còn có nghĩa là thoát khỏi ách xâm lược của Trung Quốc. Tạm không đề cập đến “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu” thời xa xưa, chỉ ôn lại cuộc đô hộ của nhà Minh cách đây hơn 600 năm...
Tưởng Giới Thạch lãnh đạo Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lịch sử Trung Quốc đầu thế kỷ XX
Mấy vấn đề cần trao đổi về cuốn VIỆT NAM 1945-1995 CHU SƠN — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
của Lê Xuân Khoa
VIÊN THẾ KHẢI CAI TRỊ ĐỘC TÀI Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Tội Xuân Sương — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
...trong Dã Ký đời Minh, liên hệ đến mối hận mất nước
Rich document Troff document "Khoa học" và tiếng Việt Hà Dương Tường — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document VÀI DI VẬT RỒNG VIỆT NAM QUA CÁC TRIỀU ĐẠI Võ Quang Yến — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Nỗi Đau Thăng Long Phạm Thảo Nguyên — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Đọc lại LONG THÀNH CẦM GIẢ CA của Nguyễn Du
Rich document Nhân đọc TINH TRA THẮNG LÃM của Phí Tín Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Thuật lại việc tác giả Tinh Tra Thắng Lãm cùng Thái giám Trịnh Hoà tuần du phương nam, đi qua vài vùng đất Việt Nam hiện nay ; nhân đó phản bác lập luận Trung Quốc cho rằng Trịnh Hoà từng đến đảo Trường Sa.
Rich document Troff document Tam quan chùa Việt Nguyễn Hồng Kiên — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Hậu huyền thoại Bakhtin Ngô Tự Lập — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Kỷ niệm 60 năm Giai phẩm, Nhân văn Đặng Tiến — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Đừng Ví Em Là Biển, nét đối lập độc đáo... Bùi Đức Hào — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế Thái Văn Cầu — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Octet Stream Khỉ và hoạt hoạ Cổ Ngư — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document So sánh Kim Vân Kiều Truyện với Truyện Kiều Nguyễn Huệ Chi — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Jules Ferry le Tonkinois Võ Quang Yến — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Thi hào Rabindranath Tagore viếng Saigon – 1929 Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document C header Khổng Minh Phan Huy Đường — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Khổng Minh, một nghệ thuật tạo dựng nhân-vật trong tiểu thuyết
Rich document Pascal source code Nghiên cứu Việt Nam của Pháp Việt Anh — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Một góc nhìn từ tư liệu Hán Nôm
Rich document Dựa vào bằng cớ nào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Obama về chủ quyền tại biển Đông ? (4/4) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Phần 4 (và hết)
Rich document Dựa vào bằng cớ nào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Obama về chủ quyền tại biển Đông ? (3) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Bài thứ 3
Rich document Dựa vào bằng cớ nào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Obama về chủ quyền tại biển Đông ? (Kỳ 2) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Dựa vào bằng cớ nào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với Tổng thống Obama về chủ quyền tại biển Đông ? Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Võ Phiến với văn học Miền Nam Đặng Tiến — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document C header Anh Bình Định, con chim én, và những đám khói Nam Chi — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document THẨN THƠ VÕ PHIẾN Đặng Tiến — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
NGUYỄN DU, người tráng sĩ Phạm Thảo Nguyên — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Nhân 22 tháng 9-2015 (10 tháng tám âm lịch), ngày giỗ thứ 195 của Nguyễn Du (từ trần ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn 1820).
Rich document Octet Stream Tết Trung thu và gốm sứ Biên Hoà Hồng Lê Thọ — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Nhận Định và Giới Thiệu Thi Phẩm Chwila... Ngu Yên — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Bạn có biết “Con gà” ở làng gốm Lái Thiêu không? Hồng Lê Thọ — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lịch sử Trung Quốc cận đại : Chính quyền tại lục địa đổi chủ sau Đệ nhị Thế chiến Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Các Mẫu Hạm ĐẶNG Đình Cung — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Nghịch lý những nốt vàng Thuyền Và Biển Bùi Đức Hào — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lịch sử Trung Quốc hiện đại : Chiến tranh kháng Nhật (giai đoạn TQ tham gia Chiến tranh Thế giới) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lịch sử Trung Quốc cận đại : Chiến tranh kháng Nhật Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Chung quanh vấn đề nhận thức và đánh giá Hồ Chí Minh hiện nay Lê Kỳ Sơn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Đại lộ Charner cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 – Phần 3 – Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Phát biểu trong Hội thảo 100 năm sinh Nguyễn Đổng Chi Nguyễn Huệ Chi — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Theo "Ghi nhận" về Hội thảo của Văn Việt (http://vandoanviet.blogspot.fr/2015/05/hoi-thao-100-nam-hoc-gia-nha-van-nguyen.html), cử toạ đã ngỡ ngàng khi thấy GS Nguyễn Huệ Chi, trưởng nam và người thừa kế sự nghiệp nghiên cứu văn học của cố học giả chỉ “được” sắm vai một thính giả thụ động, đến lúc hình như không kìm nén nổi “nỗi niềm”, đã phải đứng lên xin “tranh luận” vài câu về học thuật. Dưới đây là bài viết lại vài câu "tranh luận" đó, do tác giả gửi Diễn Đàn.
Rich document Troff document Nguyễn Đổng Chi, người đắm mình trong văn hoá dân gian Việt Diễn Đàn/Nguyễn Huệ Chi — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document C header Không phải truyện cổ tích Phạm Xuân Nguyên — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Làng Ba-na trong sách NGƯỜI BA-NA Ở KONTUM Nguyên Ngọc — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Các chuyên gia nói về Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Nhiều tác giả — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Kho tàng Truyện cổ tích Việt Nam Từ bình diện một công trình nghiên cứu Hy Tuệ — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Nhà cổ tích học Nguyễn Đổng Chi với bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Nguyễn Thị Huế — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lịch sử Trung Quốc cận đại : Quốc Cộng đại chiến rồi hoà giải Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Đại lộ Charner cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 – Phần 2 – Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Đại lộ Charner cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 – Phần 1 – Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Troff document Cách đây đúng 150 năm, nội chiến Mỹ chấm dứt Đặng Đình Cung — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
9.4.1865 - 9.4.2015
Đối ngoại và ứng phó với tình trạng Nhật Bản từng bước xâm lăng Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lịch sử Trung Quốc hiện đại
Trần Đức Thảo là ai ? Cuộc đời và sự nghiệp một triết gia Việt Nam Alexandre FERON — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
bản dịch của Nguyễn Ngọc Giao
Các cuộc nội chiến tiếp tục tại Trung Quốc Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Tốc độ xoay chuyển vận mệnh đất nước: Kỳ tích của các anh hùng thời Minh Trị duy tân Trần Văn Thọ — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Trông người mà ngẫm đến ta
Rich document C source code Vài suy nghĩ về bài Tốc độ xoay chuyển vận mệnh đất nước Nguyễn Văn Khoa — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document object code ĐỌC OKU NO HOSOMICHI CỦA BASHÔ Đào Hữu Dũng — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Octet Stream Bộ sưu tập áo dài xưa Thái Kim Lan — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Chữ Nôm : Văn hoá cổ truyền và thời đại thông tin Nguyễn Quang Hồng, Ngô Thanh Nhàn, Đỗ Bá Phước, Ngô Trung Việt — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Khói biếc cuộn về chứa chan Nguyễn Trương Quý — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Đọc CẬU ẤM của Trần Chiến
Đi tìm chỗ dựa Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Nhân tin trong nước đăng tải việc dùng các nhà ngoại cảm tìm di cốt liệt sĩ, đến khi giảo nghiệm lại, thì phần lớn là xương động vật !
Rich document Pascal source code Hệ thống xe lửa công cộng tramway ở Sài Gòn thời Pháp Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Công nghệ phở (IV) : Tiếng nói của khách hàng Đặng Đinh Cung — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lời bình của thợ xếp chữ: hình như bác tác giả này chưa được ăn "bún mắng phở chửi" bao giờ nên mới bàn chuyện "tiếng nói khách hàng" !
Rich document Bến xuân Đặng Tiến — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Octet Stream Dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa Cổ Ngư — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Trung Quốc tiếp tục cách mệnh Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
... cùng chính sách liên Nga, dung Cộng
Rich document PS document Cờ vàng sọc đỏ có từ thời vua Thành Thái ? Phạm Quang Tuấn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Vậy có thể kết luận, việc cờ vàng ba sọc đỏ (dù là quốc kỳ hay hoàng kỳ) có từ thời nhà Nguyễn hay từ thời Thành Thái có thể coi là một tin đồn vô căn cứ, và không hề có là quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948. Không nên vì nhân danh đấu tranh cho chính nghĩa mà dùng những ngụy tạo theo kiểu anh hùng Lê Văn Tám để bảo vệ quan điểm của mình. Làm như vậy không những vi phạm đạo đức mà còn không chóng thì chầy sẽ bị “ backfire ” (tác dụng ngược).
Quân phiệt tranh giành tại Trung Quốc Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Troff document Văn hóa Đông Sơn và văn hóa Đồng Nai : Tương đồng và khác biệt Nguyễn Thị Hậu — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Thư của Chu Sơn Chu Sơn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Tiếp theo bài đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 và thư của tác giả Lê Xuân Khoa.
Thư của tác giả Lê Xuân Khoa Lê Xuân Khoa — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (4) CHU SƠN — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Phần 4 và hết
Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (3) Chu Sơn — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Mấy vấn đề cần trao đổi
Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (2) CHU SƠN — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
phần thứ nhì
Rich document Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (1) CHU SƠN — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Mấy vấn đề cần trao đổi (phần I)
Rich document Một tư tưởng nữ quyền tiên phong và thấu đáo Bùi Trân Phượng — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Hoàng Sa, Trường Sa : Chứng cứ lịch sử và khía cạnh luật pháp về chủ quyền của Việt Nam Tạ Văn Tài — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document PARACELS AND SPRATLEYS- Facts and Laws Tạ Văn Tài — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Phùng Khánh và Phùng Thăng Thái Kim Lan — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu
Tự do hàng hải và Chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa Thái Văn Cầu — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Cách mệnh Tân Hợi Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document C source code Thương xá Tax – khởi đầu và kết thúc Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Trung Quốc : Tình thế trong và ngoài nước trước khi nhà Thanh sụp đổ (4 và hết) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Chương IV : Cuộc phấn đấu cuối cùng của nhà Thanh [1906-1911]
Rich document Trung Quốc : Tình thế trong và ngoài nước trước khi nhà Thanh sụp đổ (3) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Chương III : Cách mệnh và lập hiến đối chọi [1901-1911]
Rich document Le Capital au 21ème siècle de Thomas Piketty Nguyễn Quang — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Đọc "TƯ BẢN Thế kỷ XXI" của Thomas Piketty Nguyễn Quang — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document LE CAPITAL AU 21e SIECLE de Thomas PIKETTY Nguyễn Quang — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Kinh tế và xã hội người Hoa... đầu thế kỷ 20 Nguyễn Đức Hiệp — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Trung Quốc : Tình thế trong và ngoài nước trước khi nhà Thanh sụp đổ (2) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Chương II : Mưu sống còn Thanh triều học đòi biến pháp [1901-1911]
Rich document Trung Quốc : Tình thế trong và ngoài nước trước khi nhà Thanh sụp đổ (1) Hồ Bạch Thảo — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Chương một : Liệt cường gia tăng tranh đoạt [1901-1911]
Chứng cứ lịch sử và khía cạnh luật pháp Tạ Văn Tài — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document Octet Stream Luật pháp Quốc tế và Chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa Thái Văn Cầu — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Rich document PS document Một cuốn sách cần phải xem lại Phạm Hoàng Quân — cập nhật lần cuối 12/04/2016 22:19
Về cuốn “ MỘT SỐ TƯ LIỆU HÁN NÔM VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA VÀ CÁC VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG ” (nxb Khoa hoc Xã hội). Xem thêm, cùng chủ đề: http://www.viet-studies.info/kinhte/GopYTuLieu_HSTS.pdf

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss