Bạn đang ở: Trang chủ / Đời sống / Tin buồn

Tin buồn

- Diễn Đàn — published 09/06/2010 13:20, cập nhật lần cuối 23/04/2020 15:48
Để chia buồn với các thân hữu và gia quyến độc giả
Rich document Trần Hữu Dũng (1945-2023) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 06/03/2023 20:11
Rich document Tin buồn: Pierre Brocheux D.Đ. — cập nhật lần cuối 27/12/2022 11:18
Rich document Ngô Vĩnh Long (1944-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/10/2022 11:03
Rich document Lê Tấn Xuân (1939-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 29/09/2022 17:44
Lý Hoài Trinh (1945-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 26/08/2022 17:16
Nelly KROWOLSKI (1945-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 18/08/2022 12:34
Trần Minh Quốc Thiều (1940-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/07/2022 18:21
Tôn Nữ Minh Lý (1944-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 01/07/2022 18:02
Trần Tiễn Quang (1957-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 11/06/2022 10:15
Nguyễn Văn Lư (1945-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 27/05/2022 19:48
Nguyễn Bạch Liên (1931-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 17/05/2022 11:01
Rich document Trần Đĩnh (1930-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/05/2022 00:02
Nguyễn Ba (1938-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 26/03/2022 11:27
Tôn Nữ Đông Hương (1942-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 20/03/2022 23:27
Hoàng Sáng (1935-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 25/02/2022 00:06
Lê Thái (1932-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/02/2022 19:12
Nguyễn Đắc Lộc (1934-2022) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 09/02/2022 12:21
Rich document Nguyễn Thị Nam Hương (1949-2022) D.Đ. — cập nhật lần cuối 18/01/2022 18:54
Rich document Thẩm Võ Hoàng (1935-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 02/01/2022 19:00
Nguyễn Văn Thọ (1931-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 04/01/2022 12:35
René SAZERAT (1926-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 01/12/2021 22:29
Rich document Bà Liliane Võ Quang (1934-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 25/09/2021 00:49
Hoàng Mạnh Đễ (1937-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 31/08/2021 15:56
Tin buồn : Vương Thiên Cúc (1932-2021) DĐ — cập nhật lần cuối 04/08/2021 22:30
Diễn Đàn đăng cáo phó của gia đình và xin thành thực chia buồn với anh Vương Hữu Hải và toàn gia.
Bùi Huy Định (1950-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 20/07/2021 21:33
Rich document Bà Lâm Thành Mỹ (1939-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 22/06/2021 14:05
Rich document Nguyễn Quốc Sơn (1944-2021) Diễn Đàn/Hà Dương Tường — cập nhật lần cuối 18/04/2021 12:49
Rich document Octet Stream Văn Thị Ngọc Hoá (1948-2021) D.Đ. — cập nhật lần cuối 13/04/2021 16:50
Rich document Hồng Lê Thọ (1949-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 12/04/2021 16:50
Rich document Nguyễn Thị Phương Dung (1950-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 13/04/2021 11:07
Ngô Thiên Hớn (1933-2021) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 09/03/2021 11:38
Rich document Cụ bà Chu Đình Xương từ trần Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 15/02/2021 00:54
Thân mẫu Gs Chu Hảo từ trần, thọ 111 tuổi
Rich document Cụ bà Phạm Thị Vân (1928-2020) D.Đ. — cập nhật lần cuối 09/11/2020 00:21
Rich document Nhà báo Nguyễn Kiến Phước (1942-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 03/09/2020 21:21
Lê Tiến Võ (1938-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 19/08/2020 00:01
Rich document Hà Dương Tâm Ulysse (1995-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 15/08/2020 20:35
Rich document Nguyễn Văn Liên (1914-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/08/2020 20:39
Đỗ Hữu Mười (1931-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 18/07/2020 16:18
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà (1930-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 16/05/2020 12:32
Bà Thái Thị Thu Ngoạn (quả phụ Trần Văn Du), 1923-2020 Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 23/04/2020 15:49
Rich document Dược sĩ Thẩm Thị Hồng Anh (1931-2020) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 21/02/2020 17:07
Hứa Thị Mộng Nguyệt (1951-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 25/11/2019 10:43
Chia buồn với anh Lê Kim Chi và gia đình
Cụ bà Nelly Trần Văn Toàn (1927-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 20/02/2020 16:30
Phan Huy Đường (1945-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/10/2019 19:19
Đào Văn Thuỵ (1936-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 19/08/2019 23:53
Rich document Bác sĩ TÔN THẤT HỐI (1932-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 20/02/2020 17:01
Rich document PHẠM TOÀN (1932-2019) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 26/06/2019 09:35
Ni trưởng Mạn Đà La (1935-2018) P.V. — cập nhật lần cuối 28/10/2018 23:50
Bà Lê Hồng Ngọc (quả phụ Hoàng Minh Chính), 1930-2018 Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 17/10/2018 10:43
Cụ bà Paulette Menras (1924-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 02/10/2018 15:34
Nguyễn Trọng Hy (1937-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 20/09/2018 00:32
PHẠM VĂN NHẬN (1921-2018) CÁO PHÓ / FAIRE PART — cập nhật lần cuối 18/09/2018 19:20
CÁO PHÓ / FAIRE PART
Julie Đỗ HOÀNG ANH (1937-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 22/08/2018 18:28
Rich document Bùi Tín (1927-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 17/08/2018 09:13
Rich document Samuel Trương Đình Hoè (1924-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 09/08/2018 16:02
Rich document Phan Huy Lê (1934-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 24/06/2018 09:23
Nguyễn Thị Huệ (1932-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 21/06/2018 10:59
Luật sư Đoàn Thanh Liêm (1934-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/06/2018 17:06
Rich document Tin buồn: Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (1932 - 2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 04/06/2018 16:53
Rich document Phan Đình Diệu (1937-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 14/05/2018 22:22
VƯƠNG VĂN ĐÔNG (1930-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 26/04/2018 12:03
Bà Dương Thị Ngọc Anh (1934-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 16/02/2018 14:11
Chia buồn với gia đình Giáo sư Hoàng Tuỵ
Cụ bà Đỗ Thị Vinh Mỹ (1927-2018) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 13/01/2018 17:35
Tin buồn : Cụ bà Trần Huy Thị Ý Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 02/12/2017 12:03
Trương Thị Xuân Mai (1954-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 19/11/2017 11:08
Chia buồn với các anh Nguyễn Thanh Dân (chồng), Trương Ngọc Giao (anh) và bạn bè tại CHLB Đức
Rich document Trịnh Bổn (1952-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 16/08/2017 16:27
Phùng Bá Thọ (1932-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 27/07/2017 08:56
Hoà thượng Thích Phước Đường (1932-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 13/07/2017 23:29
Rich document Tin buồn: Trần Bích Thuỷ Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 07/07/2017 10:00
Nguyễn Văn Phi Phụng (1937-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 04/05/2017 00:30
Trương Công Khai (1929-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 03/05/2017 11:24
Phạm Đồng (1922-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 07/04/2017 22:33
Lê Thanh Tùng (1947-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 23/03/2017 13:48
Tin buồn : Cụ bà Nguyễn Thị Xuân Lan Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 21/03/2017 19:14
Rich document Tin buồn : Đồng Thị Bích Thuỷ Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 11/02/2017 10:59
Giáo sư Phạm Hoàng Hộ (1929-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 10/02/2017 12:44
Rich document Phạm Tăng (1924-2017) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 10/02/2017 12:45
Hoạ sĩ Phạm Tăng từ trần ngày 9-1-2017
Rich document Cụ bà Hồ Thị Ngọc Viễn (1919-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 28/11/2016 16:49
Chia buồn cùng giáo sư Ngô Vĩnh Long
Hoàng Long Hưng (1936-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 25/11/2016 11:33
Kỹ sư cầu đường, nguyên uỷ viên ban chấp hành đầu tiên của hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam tại Pháp (1965), về nước làm việc từ năm 1976.
Đỗ Tuyết Anh (1955-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 10/11/2016 10:15
Rich document Tin buồn: cụ bà Trương Thị Thuấn, thân mẫu LS Trương Trọng Nghĩa D.Đ. — cập nhật lần cuối 20/10/2016 10:45
Đinh Tường Long (1939-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 23/09/2016 23:08
Lưu Nghĩa Trí (1949-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 16/08/2016 21:45
René FERLICOT (1926-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 18/07/2016 20:59
Chia buồn cùng chị Trần Tố Nga
Tin buồn : nhà giáo Nguyễn Văn Long ZIDOL — cập nhật lần cuối 26/04/2016 10:45
thân phụ giáo sư Nguyễn Tiến Dũng (Viện toán học, Toulouse).
Rich document Nguyễn Minh Hiền (1950-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 24/04/2016 09:57
Nhà báo Nguyễn Minh Hiền, nguyên phó tổng biên tập Phụ nữ Thành phố, tổng biên tập Doanh nhân Sàigòn, đã từ trần ngày 23.4.2016.
Tin buồn : Phạm Trọng Quí (1938-2016) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 23/01/2016 18:05
Tin buồn: Nguyễn Minh Tuấn D.Đ. — cập nhật lần cuối 12/01/2016 10:51
Tin buồn, cụ bà Nguyễn Thị Hồng Ba D.Đ. — cập nhật lần cuối 20/12/2015 09:44
Thân mẫu anh Bùi Đức Hào
Rich document Cụ bà Ngô Thị Diệp (1926-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 10/10/2015 09:59
Thân mẫu anh Nguyễn Đình Hải
Đào Văn Phúc (1934-2015) Kiến Văn — cập nhật lần cuối 07/09/2015 10:59
Rich document Bà Phạm Thị Tú (1931-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 31/08/2015 14:34
Tin buồn : HOÀNG LAN GILLES Yvonne Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 10/08/2015 17:26
Cụ ông Nguyễn Thúc Hội (1929-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 09/07/2015 16:16
Rich document Thiều Văn Mưu (1920-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 07/07/2015 00:28
Tin buồn : NGUYỄN THÀNH TÂM Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 10/05/2015 19:56
Tin buồn : ông Vũ Hoàng Hiền (1944-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 29/04/2015 01:20
chia buồn cùng anh Vũ Đức Trinh (Lausanne, Thuỵ Sĩ)
Cụ bà Phạm Như Ninh (1928-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 29/03/2015 01:52
Chia buồn cùng bạn Phạm Như Phúc và gia đình.
Rich document Tin buồn: Ông Thái Văn Kiểm (1922-2015) D.Đ. — cập nhật lần cuối 28/02/2015 13:32
Diễn Đàn vừa nhận được cáo phó từ gia đình cho biết ông Thái Văn Kiểm, nhà nghiên cứu văn hoá, phong tục Việt Nam, đã từ trần tại quê nhà ngày 21.2.2015, hưởng thọ 93 tuổi. Xin chân thành chia buồn với anh Thái Quang Nam và toàn gia đình.
Tin buồn : cụ bà Phạm Phi Vinh (1928-2015) Diễn Đàn — cập nhật lần cuối 22/02/2015 03:06
thân mẫu nhà văn Đỗ Kh.

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Le Vietnam s’invite à Saintes (17100) 17/01/2023 - 08/04/2023
Spectale: nos corps empoisonnées 09/02/2023 - 03/05/2023 — Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi - GRANDE SALLE à 94600 CHOISY-LE-ROI
V.I.E... : Triển lãm của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam 02/03/2023 - 01/04/2023 — A2Z Art Gallery, 24 rue de l’ Echaudé, Paris VI
Femmes vietnamiennes: pouvoir; culture et identités plurielles 09/03/2023 - 08/06/2023 — Amphithéâtre Marguerite de Navarre, Site Marcelin Berthelot | 11, place Marcelin-Berthelot, Paris 5è
Inalco : Varan, Vietnam 22/03/2023 17:00 - 19:00 — Inalco, 2 rue de Lille, Paris 75007
Cinéma du réel : 45e Festival international du film documentaire - 24 mars - 2 avril 2023 24/03/2023 - 02/04/2023 — Centre Pompidou (75004), Forum des Images (75001), Musée Guimet (75016), MK2 Beaubourg (75003), Bulac-Inalco (75013)
Ciné-club Yda : TASTE 01/04/2023 16:00 - 19:00 — 5 rue des Ecoles, 75005 Paris, M° Cardinal Lemoine, Jussieu, Maubert-Mutualité.
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss