Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Tài liệu / Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954

Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954

- Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy — published 05/01/2009 08:45, cập nhật lần cuối 13/04/2016 17:00
Đây là toàn văn bản dịch cuốn sách "Chu Ân Lai dữ Nhật Nội Ngoã hội nghị", nhà xuất bàn Trung Cộng Đảng Sử Xuất Bản Xá, 2005, tác giả là Tiền Giang, dịch giả là Dương Danh Dy. Sách này gồm 36 chương và một phụ lục, xin bấm vào mũi tên để xem mục lục và chọn đọc một chương. Tiếp theo, Diễn Đàn sẽ công bố "GHI CHÉP THỰC VỀ VIỆC ĐOÀN CỐ VẤN QUÂN SỰ TRUNG QUỐC VIỆN TRỢ VIỆT NAM CHỐNG PHÁP"
 Tiêu đề   Tác giả   Sửa đổi 
Rich document Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954 Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:42
Rich document CHƯƠNG 8 - Hai phe lớn đều có nguyện vọng đàm phán Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 30/05/2015 09:16
Rich document Octet Stream CHƯƠNG 12 - Ngoại giao lớn liên hợp, phân hóa Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 30/05/2015 09:16
Rich document CHƯƠNG 1 - Chu Ân Lai đến Genève Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 2 - Tình cảm Le Grand Mont-Fleuri Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document D source code CHƯƠNG 3 - Từ “Ba vòng tròn” đến “Năm nước lớn” Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 4 - Tính toán của phương Đông Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C header CHƯƠNG 5 - Dốc sức lên kế hoạch Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C source code CHƯƠNG 6 - Nhân tài hội tụ trong đoàn đại biểu Trung Quốc Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C source code CHƯƠNG 7 - Đàm phán hay oanh tạc Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 9 - Khai mạc Hội nghị Genève Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 10 - Ngày hội nghị đầu tiên – Lời lẽ sắc bén Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document Troff document CHƯƠNG 11 - CƠ HỘI BẮT TAY ĐÃ MẤT Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 13 - Tiếng súng Điện Biên Phủ mang lại cái gì ? Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C source code CHƯƠNG 14 - Tại nơi xa tổ quốc Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C header CHƯƠNG 15 - Nhìn về Đông Dương: Gió Đông đang thổi mạnh Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 16 - Hai phe ranh giới rõ ràng Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 17 - Hợp tung liên hoành đan xen rắc rối Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 18 - Bước đột phá nhỏ trong vấn đề khó khăn lớn Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 19 - Đối thoại giữa hai nước lớn Trung – Mỹ Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document object code CHƯƠNG 20 - Ngàn núi cheo leo Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 21 - Hội nghị ngày 15 tháng 6 Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 22 - Ra sức cứu vãn tình thế Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 23 - Thấy ánh sáng cuối đường hầm Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document object code CHƯƠNG 24 - Đột phá trước vào vấn đề Campuchia, Lào Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 25 - Gặp Thủ tướng Pháp mới Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document D source code CHƯƠNG 26 - Hành trình xác lập “năm nguyên tắc” Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document Troff document CHƯƠNG 27 - Hội nghị Liễu Châu then chốt Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document Troff document CHƯƠNG 28 - Lãnh tụ đã quyết Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C source code CHƯƠNG 29 - Ngân Hà quay ngược Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C source code CHƯƠNG 30 - Đề nghị nước Pháp đi trước một bước Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 31 - Lựa chọn tốt nhất là hòa dịu Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document C source code CHƯƠNG 32 - Từng giây từng phút thúc giục Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 33 - Hồ Leman nước liền trời Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 34 - Đồng hồ cung Vạn Quốc ngừng chạy Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document CHƯƠNG 35 - Một ngày hoàn toàn mới Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document object code CHƯƠNG 36 - Thuyền nhẹ đã qua cơn sóng gió Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14
Rich document PHỤ LỤC - Tuyên bố cuối cùng của hội nghị Genève Tiền Giang - Bản dịch Dương Danh Dy 06/02/2009 09:14

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Rencontre avec Alain Ruscio 28/05/2024 18:00 - 20:00 — Médiathèque Jean-Pierre Melville - 79 rue Nationale, Paris 13e
Rétrospective Cannes - Un certain regard 2024 01/06/2024 21:00 - 23:15 — cinéma Mk2 Quai de Seine - 14 quai de Seine, Paris 19e, M° Jaurès, Stalingrad
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss